Przegląd tekstów w których użyty został tag media

Telewizyjne wzorce kulturowe

Telewizyjne wzorce kulturowe

Opinie głoszone z małego ekranu cieszą się na ogół wielką wiarygodnością, a zdanie wyrażone za jej pośrednictwem, zyskuje certyfikat autorytetu, bez względu na jego wartość . Telewizja w pewien spo...

Przeczytaj więcej
Wzorzec a wzór kulturowy

Wzorzec a wzór kulturowy

Pojęcie wzorca, wykorzystane w tej pracy, zostało zaczerpnięte z książki A. Kamińskiego, który twierdzi, iż jest to: struktura teoretyczna skonstruowana z cech pożądanych ludzkiego zachowania. Nato...

Przeczytaj więcej