Nadpobudliwość psychoruchowa - zestawienia bibliograficzne (literatura przedmiotu)

1. Artur Kołakowski, Dziecko nadpobudliwe w szkole : objawy i systemy pomocy - Warszawa : Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, 2005
2. Baranowskiej Wandy (red.), ADHD - prawie normalne życie / - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
3. Bernau Sabine, ADHD u dorosłych : poradnik - jak z tym żyć. - Kraków : Wydaw. WAM, cop. 2007
4. Bobula Stanisław, ADHD dar specyficzny. - Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2006. - (Wobec Współczesności)
5. Bogdanowicz M. , Kisiel B., Przasnycka M.: metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WsiP, Warszawa 1992 r.
6. Bogdanowicz M.: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WsiP, Warszawa 1985 r. r.,
7. Bragdon Allen D., Gamon David, Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
8. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Wyd. popr. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006
9. Cooper Paul, IDEUS Katherine : Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001
10. Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata : Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004
11. Hallowell Edward M., Ratey John J.: W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004
12. Harland Simone : Dziecko nadpobudliwe czy genialne. - Warszawa : Amber, 2004
13. Herda Katarzyna : O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2007
14. Kendall Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
15. Komender J., "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi" Warszawa 1997.
16. Misiak Agnieszka, Kosakowska-Petrycka Karolina : Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006
17. Mosetter Kurt, Mosetter Reiner : Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych. - Łódź : Wydaw. JK - Feeria, 2006
18. Nartowska H., "Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo" Warszawa 1972
19. Nartowska H.: Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986 r.,
20. Nartowska Hanna : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo : zaburzenia w zachowaniu i trudności szkolne. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1972
21. Neuhaus Cordula : Dziecko nadaktywne : niedobór uwagi i nadpobudliwość ruchowa u dzieci : jak pomóc?. - Warszawa : Bauer-Welbild Media, 2003
22. Oleszkiewicz Jerzy : Zaburzenie koncentracji, nadpobudliwość to uleczalne choroby cywilizacyjne. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny, 1996
23. Opolska T., Potempska E., Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, Warszawa 1998, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
24. O'Regan Fintan J. : ADHD. - Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 2005
25. Pawlak Piotr : Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
26. Pfiffner Linda J. : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2004
27. Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L., Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Kraków 1999, Wydawnictwo Naukowe AP.
28. Prekop J., Schweizer Ch., Niespokojne dzieci, Poznań 1997, Media Rodzina of Poznań.
29. Prekop Jirina, SCHWEIZER Christel : Niespokojne dzieci : poradnik dla zaniepokojonych rodziców. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, 1997
30. Rojewska J.: Grupa bawi sie i pracuje - cz II, Wrocław 2000 r.
31. Sarfontein G., "Twoje nadpobudliwe dziecko" Warszawa 1999
32. Schäfer Ulrike : "Dlaczego dzieci się wiercą?" : zespół nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. - Warszawa : "Erda" , 2001
33. Serfontein Gordon : Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców. - Warszawa : Prószyński i S-ka , 1999. - (Edukacja)
34. Spionek H.: psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970 r.
35. Spohrer Kate E. : Pomóż dziecku z... ADHD. - Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 2006
36. Szurmiak M. (red.), Rozpoznawanie i reedukacja uczniów o częściowo zaburzonym rozwoju psychomotorycznym, Kraków 1982, Wydano nakładem Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej.
37. T.Wolańczyk, A. Kołakowski, M.Skotnicka "Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci" Lublin 1999
38. Tomaszek Bożena : Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD). - Kraków : Wydaw. Rubikon, [2006]
39. Virtue Doreen : Dzieci Indygo : opieka i wsparcie. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2005
40. Wiącek Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
41. Wolańczyk Tomasz, Kołakowski Artur, Skotnicka Magdalena : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. - Lublin : "Bifolium", 1999
42. Wolańczyk Tomasz, KOŁAKOWSKI Artur, SKOTNICKA Magdalena : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. - Lublin : Wydawnictwo BiFOLIUM, 1999
43. Wolfram Wolf-Wedigo: Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców. - Kielce : "Jedność" , 2002. - Toż: Wyd. 2003.
44. Zasłony Z. (red.), Szkolne spotkania z rodzicami, Nowy Sącz 1995, Kolegium Nauczycielskie w Nowym Sączu.