Literatura związana z epilepsją

1. Czochańska J., Elżbieta Szczepanik, Michaela Pakszys, Zespoły padaczkowe u dzieci i młodzieży, Wydaw. BiFolium, Lublin 2002
2. Grochmal-Bach B., Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi - aspekty pedagogiczne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003,
3. Jędrzejczak J., Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2008
4. Jóźwiak S.,Kotulska K., Padaczka, PZWL, Warszawa 2005
5. Majkowski J., Obecny stan badań nad oceną kosztów padaczki. Epileptologia 2005
6. Majkowski J., Padaczka: diagnostyka, leczenie, zapobieganie Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986
7. Majkowski J., Twoja padaczka i jej leczenie, FE, Warszawa 2000
8. Michałowicz R. (red.), Padaczka i inne stany napadowe u dzieci, PZWL, Warszawa 2001
9. Noskowicz-Bieroniowa H., Zmagania z padaczką, "Emilia", Kraków 2000
10. Smith, P. E. M., Padaczka: kliniczny przewodnik, Medica Press, Bielsko-Biała 2003
11. Steven C. Schachter, Gregory L. Holmes, Dorothee G.A. Kasteleijn-Nolst Trenite, Padaczka. Aspekty behawioralne w teorii i praktyce, 2009