Technika - technika w szkole - literatura

Spis literatury, który posłużył mi jako baza do napisania pracy dyplomowej dotyczącej "Technologii informacyjnej w edukacji technicznej"

Książki:

1. Furmanek W., Jutro edukacji technicznej. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2007
2. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji Kraków 1999
3. Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, , KBN, Warszawa 2003
4. Lorek K., Nauczyciel (zdolny) w przestrzeni współczesnej edukacji. Materiał pomocniczy dla studentów specjalizacji i specjalności nauczycielskich , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011
5. Mazur P., Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Skrypt dla studentów z historii wychowania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2015
6. Osmańska - Furmanek W., Nowe technologie informacyjne w edukacji, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1999
7. Pomykało W. (red), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997
8. Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2012

Czasopisma:

1. Baron-Polańczyk E., Pietrulewicz B., Edukacja techniczna i informatyczna
w polskim modelu kształcenia, Problemy Profesjologii nr 2/2006, s. 24-25

Źródła internetowe:

1. 3Kropki.pl, http://www.3kropki.pl/p/harmonijny-rozwoj-ekologia-i-srodowisko.html (dostęp: 10.05.2017 r.)
2. Bartoszewski A., Psychologiczne i pedagogiczne przesłanki stosowania komputerów, technologii informatycznych w edukacji, http://www.bartoszewski.pr.radom.pl/dorobek/2008_b_Bartoszewski.pdf (dostęp: 01.05.2017 r.)
3. Ciufcia.pl, http://ciufcia.pl/bezpieczne-miasto-imaginext/przechodzenie-przez-pasy (dostęp 04.05.2017 r.)
4. Ciufcia.pl, http://ciufcia.pl/bezpieczne-miasto-imaginext/znaki-drogowe (dostęp 04.05.2017 r.)
5. Ciufcia.pl, http://ciufcia.pl/gry-dla-dziewczyn-i-chlopcow/miejski-podroznik/zwrotnice (dostęp: 04.05.2017 r.)
6. EduPromocje.pl. Wszystko dla edukacji, http://edupomoce.pl/edurom/22474-pakiet-ucze-zdolny-edusensus-5901828993602.html (dostęp: 10.05.2017 r.)
7. Gry.pl, http://www.gry.pl/gra/zbuduj-to-drewniany-most (dostęp: 04.05.2017 r.)
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/.../Ordon_Piwowarska.pdf (dostęp: 30.03.2017 r.)
8. Inteligentne oprogramowanie, http://www.arante.pl/poznaj-swiat-techniki.html (dostęp: 10.05.2017 r.)
9. Karta rowerowa NET, http://kartarowerowa.net.pl/ (dostęp 06.05.2017 r.
10. Kochanowska E., Edukacja techniczna małego dziecka -współczesne wyzwania, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/1.3.7._kochanowska.pdf (dostęp: 02.05.2017 r.)
11. Kochanowska E., Edukacja techniczna małego dziecka -współczesne wyzwania, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/1.3.7._kochanowska.pdf (dostęp: 02.05.2017 r.)
12. LearningApps.org, https://learningapps.org/ (dostęp 06.05.2017 r.)
13. Lib W., Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum. Materiały edukacyjne przygotowane dla potrzeb projektu "Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół". Szkolenia metodyczne dla nauczycieli http://www.bc.ore.edu.pl/Content/131/Zaj%C4%99cia+techniczne+w+szkole+podstawowej+i+gimnazjum+-+Dr+Waldemar+Lib%2C+Dr+Wojciech+Walat.pdf(dostęp: 30.03.2017 r.)
14. Mastalerz E., Wartości kształcące technicznych prac wytwórczych, http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_publikacni_cinnost/2008_2009/sborniky_s_ISBN/2009_06_25_Olomouc/Monografie_2009/dil_I/3%20TTV%202009%20-%20d%C3%ADl%20I%20-%20sekce%201/MASTALERZ_El%C5%BCbieta_02.pdf (dostęp: 30.03.2017 r)
15. MEN, Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/229/Tom+6+Edukacja+matematyczna+i+techniczna.pdf, (dostęp: 01.05.2017 r.)
16. Mętrak D.A., Techniczne manewry. Program zajęć technicznych dla klas IV-VI szkoły podstawowej, http://static.scholaris.pl/78/20131218_52b1637aeca83/Program%20nauczania%20zaj%C4%99%C4%87%20technicznych%20Techniczne%20Manewry%20II%20etap%20edukacyjny.pdf (dostęp: 01.05.2017 r.)
17. Mlodytechnik.pl, http://mlodytechnik.pl/ (dostęp 05.06.2017 r.)
18. Ordon U., Piwowarska E., Zajęcia techniczne, plastyczne i komputerowe w edukacji elementarnej, Online Konferencia 23. - 25.10.2013,
19. Polcyn-Matuszewska S., Konstruktywne konteksty wykorzystania gier komputerowych w edukacji - studium przypadku, http://knm.uksw.edu.pl/konstruktywne-konteksty-wykorzystania-gier-komputerowych-w-edukacji-studium-przypadku/(dostęp:04.05.2017 r.)
20. Pomoce edukacyjne, http://www.pomoceszkolne.edu.pl/odpady-i-recykling.html (dostęp: 10.05.2017 r.)
21. Scholaris.pl., http://www.scholaris.pl/ (dostęp 06.05.2017 r.)
22. Silcom multimedia, http://www.silcom-multimedia.pl/tytuly/biologia-przyroda-nieozywiona/ (dostęp: 10.05.2017 r.)
23. Squla. Radość z nauki, https://www.squla.pl/ (dostęp: 10.05.2017 r.)
24. Sysło M.M., Rozwój technologii informacyjnej a edukacja - stan, kierunki, wyzwania, http://www.ptde.org/pluginfile.php/11/mod_page/content/1/Archiwum/XI/2.pdf (dostęp: 30.03.2017 r.)
25. Sysło M.M., Technologia informacyjna w edukacji, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski, http://www.academia.edu/6905757/TECHNOLOGIA_INFORMACYJNA_W_EDUKACJI1 (dostęp: 30.03.2017 r.),
26. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube (dostęp: 12.05.2017 r.)
27. Wójcik G. P., Rybicka M., Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy trans granicznej, https://www.ur.edu.pl/file/50197/40.pdf (dostęp:30.03.2017 r.)
28. Wychowanie.pl http://wychowanie.pl/wykorzystanie-komputera-we-wspomaganiu-nauczania-matematyki-w-klasie-v/ (dostęp: 02.05.2017 r.)
29. Yummy. Katalog gier i zabaw, http://www.yummy.pl/preschoolers/pl/game/pl/polacz-obwody (dostęp: 04.05.2017 r.)
30. Yummy...baw się językami, http://www.yummy.pl/gry-dla-dzieci/poznawcze.html (dostęp 03.05.2017 r.)
31. Zalewska-Bochenko A., Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie polski wschodniej, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 65/2011, https://wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/28-2011/si-28-479.pdf (dostęp:30.03.2017 r.)