Technika - praca dyplomowa pt. "Technologie informacyjne w edukacji technicznej"

Jeśli ktoś potrzebuje materiałów, to zapraszam do kontaktu. Prześlę interesujące części. Oto spis treści:

1. Edukacja techniczna a technologie informacyjne

1.1. Edukacja techniczna - główne założenia przedmiotu
1.2. Wartość edukacji technicznej
1.3. Technologie informacyjne

2. Technologie informacyjne w edukacji technicznej

2.1. Nauczyciel - projektant przyszłości
2.2. Rola technologii informacyjnej w edukacji technicznej
2.3. Wybrane programy multimedialne wspomagające edukację techniczną
2.4. Internet jako źródło wiedzy technicznej