Literatura dotycząca autyzmu i Zespołu Aspergera

1. Anuszkiewicz M., Brzazgoń-Dziecioł K., Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych?, Dolnośląski Instytut Doradczy DID, Wrocław 2011
2. Attwood T., Zespół Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood ; przekł. [z ang.] Małgorzata Łamacz. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2006.
3. Attwood T.: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
4. Baron-Cohen S., Bolton P.: Autyz. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999.
5. Błaszyński J.(red.): Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria-Metodyka-Przykłady. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004.
6. Błeszyński J. (red. nauk.): Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, wyd. II zmienione
7. Błeszyński J. (red.): Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria-Metodyka-Przykłady. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004.
8. Błeszyński J. J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań Autystycznych, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2011
9. Błeszyński J.(red.): Alternatywne i wspomagające metody komunikacji.Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006.
10. Błeszyński J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. WSP, Słupsk 1998.
11. Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000.
12. Borys-Kierszniewska W., Dorociak H., Dyrda K., Jankowska M., Józefowicz J., Kościuczuk Ł., Kukanow Sz., Makowska M., Wilder E., Wiśniewski P., Wroniszewska M., Zalewski J.:Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Zespołem Aspegera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2012
13. Bowen M., Plimley L.: Włączenie uczniów z autyzmem w środowisko szkolne. Poradnik, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2012
14. Bragdon, Allen D., Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déjá vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
15. Clairborne Park, C.: Oblężenie. Rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2003.
16. Copeland J.: Z miłości do Ani. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
17. Cotugno Albert J.: Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum AUTYZMU. Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011
18. Danielewicz D., Pisula E. (red.): Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.
19. Delacato C.H.: Dziwne i niepojęte. Autystyczne dziecko. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
20. Dorociak H., Dyrda K., Gałka U., Jankowska M, Łasocha A., Płucienniczak K., Rymsza A., Sobolewska E., Wroniszewska M., Wroniszewski M.: Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010.
21. Esveldt-Dawson K., Kazdin A.: Jak utrwalać wyuczone zachowanie (seria: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2000.
22. Frith U.: Autyzm i Zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
23. Gabony P., Glasson F.: Żyć z autyzmem. Uczymy się..., Zeszyty I-IX. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2005.
24. Gagelmann H.: Kaj znów się śmieje. Iskry, Warszawa 1988.
25. Gallardo M., Gallardo M.: Maria i Ja, Wydawnictwo EGMONT POLSKA SP. Z O.O., Warszawa 2012
26. Gałka U., Pisarska E.: Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2009
27. Gałkowski T., Kossewska J. (red.): Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
28. Gałkowski T.: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. WSiP, Warszawa 1995.
29. Grandin T., Johnson C.: Zrozumieć zwierzęta, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
30. Grandin T., Johnson C.: Zwierzęta czynią nas ludźmi, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
31. Grandin T., Scariano M.: Byłem dzieckiem autystycznym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1995.
32. Grandin, T., Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. z ang. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja Synapsis, 2006.
33. Gray C., Leihg A., Historyjki społeczne. Ja i mój świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2005.
34. Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 2000.
35. Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować wzmocnienia (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 2000.
36. Hart Ch. A.: Prewodnik dla rodzicłów dzieci autystycznych. Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódzi 1995.
37. Hoopmann K., wszystkie koty mają zespół Aspergera. Wydawnictwo Finansowe LINIA, Ożarów mazowiecki 2012
38. Jackson L.: Świry, dziwadła i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją Synapsis, Warszawa 2005.
39. Jagielska G., Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
40. .
41. Jaklewicz H. (red.): Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1998.
42. Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993.
43. Kaufman B. N.: Przebudzenie naszego syna. Zwycięstwo miłości nad chorobą. Fundacja Synapsis, Warszawa 1994.
44. Kaufman B.N.: Uwierzyć w cud. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
45. Kessick R., Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
46. Kodeks postępowania dla trenerów w zakresie stosowania interwencji fizycznych w odniesieniu do osób: z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowane przez BILD. Fundacja Synapsis, Warszawa 2004.
47. Komender J., Jagielska G., Bryńska A.: Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
48. Konstantareas M. M., Blakstock E. B., Webster Ch. D.: Autyzm. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa 1992.
49. Kossewska J. (red. Nauk.): Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009
50. Kruk-Lasocka J.: Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.
51. Lovaas O. I.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa 1993.
52. Lundine V., Smith C., Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praktyczne materiały dla szkół, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2008
53. Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000.
54. Maurice C. (red.): Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Twigger. Warszawa 2002.
55. McAndless Jaquely.: Dzieci z głodującymi mózgami. Przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.
56. McKernan T., Mortlock J.: Autyzm w centrum uwagi - podręcznik dla profesjonalistów. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
57. Mesibow G., Schopler E., Schaffer B., Landrus R.: Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP). Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Tom IV. Twigger, Warszawa 2002
58. Młynarska M.: Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008
59. Moor J.: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, Wydawnictwo Cyklady, Łódź, Warszawa 2006.
60. Morgan H.: Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
61. Parker J., Randall P.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
62. Pasterny H., Tandem w szkocką kratkę, Wydawnictwo CREDO, Katowice 2010
63. Pisula E., D. Danielewicz (red.nauk.): Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005.
64. Pisula E.: Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
65. Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
66. Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. WSPS, Warszawa 1993.
67. Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk Wydawnictwo Psychologiczne 2005.
68. Pisula E.: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
69. Rajner A., Wroniszewski M.: Skutecznie i profesjonalnie. Poradnik dla organizacji pozarządowych zajmujących się autyzmem. Fundacja Synapsis, Warszawa 2002.
70. Randall P., Parker J.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010
71. Sacks O.: Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.
72. Schopler E., Lansing M., Waters L.: Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1991.
73. Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D., Marcus L. M.: Profil Psychoedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystcznym, Gdańsk 1995.
74. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M.: Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.
75. Seach D., Lloyd M., Preston M.: Pomóż dziecku z autyzmem, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2006.
76. Shattock P., Savery D.: Autyzm jako zaburzenie metaboliczne. Fundacja Synapsis, Warszawa 2000.
77. Striefel S.: Jak uczyć przez modelowanie i imitację (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Gdańsk 2000.
78. Świeża O., Jakubowska M., Marasek J.: Raport z realizacji projektu WYRÓWNAĆ SZANSE terapia i wsparcie niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2010.
79. Tammet D., Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z Zespołem Aspergera, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010
80. Taylor Paul G.: Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011
81. Teluk-Lenkiewicz A.: Nie każdy jest Rain Manem, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
82. Von Tetzchner S., Martisen H.: Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się "Mówić bez słów", Warszawa 2002.
83. Waclaw W., Aldenrud U., Ilsted S.: Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyczne doświadczenia z codziennej pracy. "Śląsk" , Katowice 2000.
84. Walczowska-Dutka M., Walczowska-Dutka M., Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
85. Wesołowska M.: Pomóż mi opanować strach przed światem. Wydawnictwo Studio X, Warszawa 2002.
86. Wiliams D.: Nikt nigdzie. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją Synapsis, Warszawa 2005.
87. Winczura B. (red.): Autyzm. Na granicy zrozumienia, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010, wyd. II
88. Winczura B. (red.): Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012, wyd. I
89. Winczura Barbara.: Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, IMPULS, 2008.
90. Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Wydawca: Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.
91. Zawiślak B.: Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012
92. Zóller D.: Gdybym mógł z wami rozmawiać... Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.
93. Żyć z autyzmem - seria 9 książeczek - Stowarzyszenie profesjonalistów pracujących na rzecz Osób z Autyzmem (CoSPPA). Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005