Pensje nauczycieli wzrosną od 1 września 2020 r.

Jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzające podwyżkę.  Nauczyciele powinni otrzymać podwyżkę nie później niż do 30 września 2020 r. z wyrównaniem od 1 września 2020 r.

Po zmianie kwoty bazowej od września 2020 r. zwiększy się minimalne wynagrodzenie pedagogów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym i wyniesie:

- nauczyciel stażysta - 2949 zł (wzrost o 168 zł) - netto 2166 zł;
- nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł (wzrost o 173 zł) - netto 2226 zł;
- nauczyciel mianowany - 3445 zł (wzrost o 195 zł) - 2516 zł;
- nauczyciel dyplomowany - 4046 zł (wzrost o 229 zł) - 2940 zł.

W przypadku nauczycieli z tytułem magistra, bez przygotowania pedagogicznego oraz osób z licencjatem lub tytułem inżyniera, posiadających przygotowanie pedagogiczne, minimalne zarobki wynoszą odpowiednio: 

- nauczyciel stażysta 2818 zł brutto - netto ok. 2073 zł;
- nauczyciel kontraktowy 2823 zł brutto - netto ok. 2077 zł;
- nauczyciel mianowany brutto 3002 zł - netto ok. 2204 zł
- nauczyciel dyplomowany 3523 zł - netto ok. 2571 zł.

Nauczyciele z licencjatem lub tytułem inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, a także nauczycieli z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz pedagogów z innym wykształceniem:

- nauczyciel stażysta brutto 2800 zł - netto  ok. 2061 zł;
- nauczyciel kontraktowy brutto 2818 zł - netto  ok. 2073 zł;
- nauczyciel mianowany brutto 2841 zł - netto ok. 2089 zł;
- nauczyciel dyplomowany brutto 3079 zł - netto ok. 2257 zł

W 2021 nauczyciele nie otrzymają podwyżek.