Udar

Udarem nazywamy zespół objawów, które związane są z zaburzeniem czynności mózgu wskutek zaburzenia krążenia. Udary dzielą się na krwotoczne oraz niedokrwienne a ich objawy zależą od lokalizacji miejsca uszkodzenia.

W przypadku wystąpienia udaru naszym głównym celem jest ponowa nauka wzorców ruchu. Udowodniono, że specjalne metody terapii, które polegają na powtarzalnym treningu ruchowym, odgrywają bardzo ważną rolę w rehabilitacji udaru. Częste powtórzenia mogą stymulować zdolność mózgu do reorganizacji samego siebie - oznacza to, że zdrowe obszary mózgu potrafią przejąć funkcje obszarów uszkodzonych.

Kontrolowany i płynny ruch urządzenia MOTOmed umożliwia uzyskać trening powtarzalny a pacjenci z udarem mogą trenować z urządzeniem bezpośrednio z wózka inwalidzkiego.

Terapia ruchowa może pomóc pacjentom po udarze odzyskać utracone wzorce ruchowe i poprawić funkcje rąk, ramion czy nawet zdolność chodzenia. Treningi zmniejszają spastyczność, poprawiają siłę i wytrzymałość, pozytywnie wpływają na aktywność jelit i wspomagają koordynację. Zawarte w oprogramowaniu urządzenia gry motywują pacjentów do intensywniejszej pracy.